Deltawerken

In het rampjaar 1953 overstroomde Zeeland tijdens een watersnoodramp. De Deltawerken waren het antwoord van Nederland op de ramp. De visie was destijds: hoe korter de kust, hoe minder gevaar. Daarom moesten zeearmen worden afgesloten. Waar de zeearm intact bleef, moesten zeeweringen op Deltahoogte worden gebracht (vijf meter boven NAP).

Oosterscheldekering

Tegen de tijd dat de Oosterscheldekering werd gebouw, hadden de Nederlanders geleerd dat door de afsluiting een uniek natuurgebied verloren zou gaan. Daarom werd er besloten tot de bouw van een dam met schuiven. Deze kunnen in geval van storm of springvloed gesloten worden. De Oosterscheldekering is met zijn lengte van 3 kilometer en zijn 65 pijlers veruit het indrukwekkendste en bekendste onderdeel van de Deltawerken. De kering wordt vaak het achtste wereldwonder genoemd.

Waterbouwkundige wonders

Voor de Nederlandse waterbouwers was het Deltaplan een enorme opdracht. Geen natie ter wereld had ooit dergelijke diepe zeegaten gedicht. Voortvarend werden de diverse onderdelen van het Deltaplan beurtelings aangepakt. Stuk voor stuk waren het interessante waterbouwkundige werken. De zeearmen werden afgesloten en de Zeeuwen begonnen zich weer veilig te voelen.

Neeltje Jans

Middenin het dammencomplex ligt werkeiland Neeltje Jans. Vanuit dit eiland werd de pijlerdam opgebouwd. Nu is het een natuurgebied met uitgestrekte stranden, een prachtig uitzicht op de Stormvloedkering, een groot duingebied waar veel vogels broeden en Deltapark Neeltje Jans. In dit attractiepark draait alles om water en de Deltawerken. Je vindt er een uitgebreide expo over de (bouw van) de deltawerken. Voor kinderen zijn er volop mogelijkheden voor waterpret , zoals de waterspeelplaats waar je je eigen waterval kunt maken en sluizen kunt bedienen. Overigens kun je ook in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk veel info vinden over de Deltawerken (en de noodzaak van de aanleg ervan).

Grevelingen

Door de aanleg van de Grevelingendam ontstond het Grevelingenmeer. Het heeft een totale oppervlakte van 11.000 hectare water, waarvan 4.000 hectare minder dan 1,50 meter diep is. Daarnaast is door het wegvallen van het getij ongeveer 3.000 hectare land permanent droog gevallen. In de oeverzones ontwikkelde zich een geleidelijke overgang van zout naar zoet. Door de unieke ligging en de vele overspoelingszones met zout water, handhaven zich in deze gebieden bijzondere planten.
Vanaf de 26 meter hoge uitkijktoren van Inspiratiecentrum Grevelingen heeft u een panoramisch uitzicht over het Grevelingenmeer en de Voordelta.

Bron info: VVV Zeeland